سه‌شنبه, 25 خرداد 1400
 
 • ساعت : ۹:۱۱:۳۳
 • تاريخ :
   ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ 
 • تعداد بازدید : 263
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
گزارش مستندسازی اموال غیر منقول ایستگاه آبخوانداری سرچاهان، هرمزگان

در راستای مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آماده سازی نقشه عرصه و اعیان ایستگاه آبخوانداری سرچاهان در دستور کار قرار گرفت. عملکرد ایستگاه آبخوانداری سرچاهان که از دیماه سال 1375عملیات اجرایی آن آغاز گردیده، در طی این سالها رونق کشاورزی را در منطقه به دنبال داشته است. مستندسازی یکی ازمباحثی است که امکان بهره برداری از املاک و مستغلات در اختیار را برای دستگاههای اجرایی تداوم میبخشد. لذا در همین راستا به منظور بهره برداری و تداوم امکان تغذیه سفره آب زیرزمینی در ایستگاه آبخوانداری سرچاهان در منطقه ، موضوع مستندسازیجایگاه ویژهای مییابد. به همین منظور با استفاده از امکانات موجود و اطلاعات در اختیار نسبت به آماده سازی نقشه عرصه و اعیان ایستگاه آبخوانداری سرچاهاناقدام گردید. نقشه تهیه شده شامل عرصههای پخش سیلاب شبکه سرچاهان و آبدوان اعم از کانالهای آبرسان گسترشی ،کانالهای پخش سیلاب، کانالهای تخلیه و مسیل آبرسان میباشد. نقشه اعیان شامل ساختمان اداری و نگهبانی، ایستگاه هواشناسی، کلکسیون گیاهان دارویی، نهالستان، نخلستان، استخر، پارگینگ، دکل مخابراتی و جاده دسترسی میباشد. همچنین جاده سرویس گاز، جاده ترانزیتی بندرعباس سیرجان، پایگاه اورژانس جادهای، ایستگاه تقویت فشار گاز نیز در این نقشه مشخص شده است. این نقشه قسمت زیردست جاده ترانزیتی بندرعباس سیرجان را شامل میشود.

موقعیت جغرافیایی ایستگاه آبخوانداری سرچاهان در مسیر جاده ترانزیتی بندرعباس سیرجان با محوریت تفرجگاهیکه در بالادست دشت شهدادی واقع شده است، جایگاه ویژهای را به این ایستگاه داده است. یکی از این ویژگیها تغذیه سالانه سفره آب زیرزمینی در منطقه است. برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی با توجه به کمبود بارندگیها در سالهای اخیر افت بیش از حد سطح سفره آب زیرزمینی را به دنبال داشته است. در صورت عدم تغذیه سفره آب زیرزمینی دیری نخواهد گذشت که سفره آب زیرزمینی خشک شده و از حیز انتفاع خارج میشود. لذا مستندسازی به منظور بهره برداری و تغذیه سفره با انحراف سیل و پخش سیلاب در سطح عرصهها یکی از اساسیترین کارهایی است که باید مورد حمایت دولت، دستگاههای اجرایی و در رأس آنها استانداریها قرار گیرد. آبخوانداری را مملکت داری قلمداد کردهاند شاید به این دلیل باشدکه آب یعنی آبادانی، رونق تولید، تلاش، اشتغالزایی، خودکفایی و . . . اما خشکسالی یعنی پراکندگی، مهاجرت، بیکاری و . . . . لذا مستندسازی به منظور نهادینه کردن آبخوانداری با مشارکت مردمی بر رونق کشاورزی در منطقه خواهد افزود و به نوعی چرخش روانتر چرخاقتصاد کشاورز را به دنبال داشته و ارزش محصولات کشاورزی و پرداختن به آن را توجیه پذیرو ارزشمند می کند

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری میباشد

  6.0.3.0
  V6.0.3.0