اداره اطلاع رسانی و خدمات علمی

وظایف اداره :

-  سیاست‌گذاری امور اطلاع رسانی برای پژوهشكده

-  مدیریت و اجرای اطلاع رسانی كامپیوتری

-  مدیریت و اجرای امور كتابخانه

-  مدیریت و اجرای اطلاع رسانی كامپیوتری

-  سایر وظایف محوله از طرف معاون پژوهشی

-  گردآوری‌، نگهداری‌ و ارائه‌ آمار، اطلاعات، نقشه‌ها، عكسهای‌ هوایی‌ و تصاویر ماهواره‌ای‌ چاپی‌، تامین، نگهداری، مدیریت و گسترش بانك اطلاعات و اسناد

-  گردآوری‌، نگهداری‌ و ارائه‌ كتب، نشریات، گزارشات، پایان‌‌نامه‌ها، مجموعه‌ مقالات كنفرانس‌ها و سایر مراجع‌ مورد نیاز

  - گردآوری‌ و اشاعه اطلاعات مربوط به‌ كنفرانس‌ ‎ها، كارگاه‌های‌ آموزشی‌، اخبار علمی‌، بورسها، جوایز علمی‌ وغیره

-  مدیریت و ارائه‌ خدمات سخت‌افزاری‌ و نرم‌افزاری‌ رایانه‌ای‌

-  تامین، توسعه، مدیریت زیرساختها و ارائه‌ خدمات شبكه‌ داخلی‌، اینترنت، تارنمای (WebSite) پژوهشكده، اتوماسیون اداری

-  مدیریت و بهینه سازی اتوماسیون اداری

 

 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0