ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست یا سمت

سطح مدیریت

توضیحات

 

اداره روابط عمومی و امور بین الملل

1

امین صالح پورجم

 رییس اداره و مدیر داخلی نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز 

مدیر

 

2

حسین عبدالهی

روابط عمومی

کارشناس

 

3

اکبر حسینی‌رشید

مسئول نشر و چاپ

کارشناس

 

4

سلمان سرخانی

تکثیر

کارشناس

 

5

زهرا گرامی

مدیر اجرایی نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز و مسئول سایت مجله

کارشناس

 

6

اسماعیل مددی

 

 

بازنشسته

7

علی وهابی     بازنشسته
8 سعید زحمتکش     بازنشسته
9 یدالله مقدس زاده     بازنشسته
10 منوچهر میرسیستانی     بازنشسته
11 امیر سررشته‌داری     بازنشسته

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0