ارتباط با ما

 آدرس: تهران- شهرک استقلال (جاده مخصوص کرج)- خیابان سپاه اسلام ۳۶- خیابان شهید شفیعی هنجنی- پلاک ۸- طبقه همکف

کدپستی: ۱۳۸۹۸۱۷۶۱۱

 تلفن: ۱۸-۴۴۹۰۱۲۱۴ (۹۸۲۱)+

  تلفن:  ۴۴۹۰۱۴۱۵ (۹۸۲۱)+

 دورنگار: ۴۴۹۰۵۷۰۹ (۹۸۲۱)+

 ایمیل: info@scwmri.ac.ir

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0