کتاب

1- راهکارهای مدیریت خشکسالی: نمود شاخص‌های خشکسالی کشاورزی و تغییر اقلیم در کشورهای اروپایی

2- مبانی پخش سیلاب بر آبخوان

3- الگوی علاج بخشی دریاچه ارومیه با تاکید بر آبخوانداری و مدیریت جامع حوزه آبخیز

4- بررسی فرایندها و ظرفیت‌های آبی کشور به کمک داده‌های اندازه‌گیری و شبیه‌سازی شده رایانه‌ای

5- سیمای طبیعی و فرسایش خاک در حوزه‌های آبخیز ایران

6- مقدمه ای بر اصول برف سنجی و ذوب برف

7- راهنمای کامل برنامه Geo WEPP در محیط Arc GIS 9.x همراه با آخرین نسخه Geo WEPP برای Arc GIS 10.3

8- اصول کاربردی تحلیل کیفی آب همراه با قابلیت نرم افزار GWW

9- آشنائی با رسوب معلق و برآورد آن با مدل‌های هوشمند و GIS (مبانی نظری و عملی)

10- نقشه راه و برنامه استراتژیک

11- مدل های رادیونو کلویید پایه برای برآورد فرسایش و رسوبگذاری

12- ارزیابی جامع سلامت آبخیز ایالت تنسی

13- پژوهش‌‌های تجربی فرسایش و رسوب (در پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه)؛ فرصت‌های تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی

14- فرسایش کرانه‌ای رودخانه روش­های اندازه‌گیری و برآورد

 

 

 

 

 


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0