شنبه, 18 آذر 1402

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 130
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد
سیل گیریهای انجام شده در ایستگاه پخش سیلاب میانكوه یزد

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری پس از بارندگی های شدید هفته گذشته و سیلگیری ایستگاه های پخش سیلاب، گزارشات کاملی از ایستگاه های مختلف در خصوص آبگیری این ایستگاه ها دریافت شده است که به مرور گزارش هر کدام از آن ها ارائه خواهد شد. اولین گزارش مربوط به ایستگاه میانکوه یزد است، که در زیر لینک فیلم مربوطه در سیلگیری روز جمعه 7 مرداد ماه را نشان می دهد. در اینجا لازم است از آقای دکتر برخورداری برای ارسال این فیلم تشکر و قدردانی نماییم. 

 

 

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها