جمعه, 31 شهريور 1402

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ 
  • تعداد بازدید : 219
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد
مصاحبه تلویزیونی رویش - بارشهای مونسونی اخیر و خسارات به بخش كشاورزی و منابع طبیعی - دكتر مسعود گودرزی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها