جمعه, 4 فروردين 1402

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

  • ساعت : ۱۵:۵۸:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ 
  • تعداد بازدید : 39
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد
بیانیه پایانی هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

بیانیه پایانی هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

هفدهمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با عنوان اصلی "آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی" طی تاریخ های 9 و 10 اسفند 1401 در شهرستان زیبای جیرفت در جنوب استان کرمان با حضور بیش از 200 نفر از مراکز مختلف اجرایی، پژوهشی، آموزشی و سیاستگذاری  منطقه ای و ملی و حتی برخی از جوامع محلی در دانشگاه جیرفت برگزار شد. موارد مشروحه و جمعبندی زیر حاصل ارائه حدود 25 مقاله شفاهی، 120 مقاله پوستری و همچنین بحث و چالشهای علمی انجام شده در حاشیه چهار نشست تخصصی است که پس از تجمیع و بازبینی نمایندگان مختلف مراکز آموزشی، پژوهشی، اجرایی و حکمرانی و نیز پیشنهاد افزایش گسترده مشارکت فعالانه از مناطق با آبخیزهای مشترک با ایران مورد تایید قرار گرفت.
1 -کاربست، توسعه و ارزیابی عملکرد نتایج حاصل از پژوهشهای آزمایشگاهی در سطح اجرایی و عملیاتی حوزه های آبخیز،
2 -لحاظِ ضرورت طراحی، اجرا و کاربست سازگار رویکردهای آبخیزداری در قالب مدیریت و حکمرانی جامع حوزه های آبخیز با هدف تضمین امنیت پایدار غذایی،
3 -طراحی، برنامه ریزی، تهیه و اجرای طرح های آبخیزداری مشکل محور و هدفمدارانه و با هدف نهایی حفظ و ایجاد تعادل بوم شناختی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی گروداران،
4 -پایش و ارزیابی سلامت مدارانه اثربخشی اقدامات آبخیزداری روی کمیت و کیفیت کلیه منابع زیستی و غیرزیستی آبخیز،
5 -لحاظِ خدمات جامع مختلف تنظیمی، فراهمی، کنترلی و نگهدارنده در ارزیابی بهرهوری و ارزشگذاری خدمات جامع آبخیز،
6 -ضرورت توسعه و بهره گیری از دانش بومی و فناوریهای دانش بنیان و علمی با هدف بهینه سازی مدیریت صنعت کشاورزی در بوم سازگان شکننده حوزه آبخیز جازموریان و طبعاً تاکید بر ایجاد و راه اندازی ستاد بازیابی تالاب جازموریان در دانشگاه جیرفت،
7 -زمینه سازی و ترویج فرهنگ تعامل گسترده و پویا با منابع مختلف آب، خاک و گیاه در جوامع و سطوح مختلف تحصیلی هدف و با تاکید بر آموزش کودکان به عنوان نسل آینده ساز کشور،
8 -ضرورت تصویب لایحه آبخیزداری و آبخوانداری با هدف طراحی و اجرای مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها