جمعه, 18 آذر 1401
 
تازه های خبرچاپ
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ 
۱۵:۴۲:۴۹  | 
تعداد بازدید : ۲۱
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد نشست علمی گروه خشكسالی و تغییر اقلیم 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ 
۱۲:۱۶:۴۸  | 
تعداد بازدید : ۹۲
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ 
۱۰:۴۴:۱۱  | 
تعداد بازدید : ۱۸
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد انتخاب دكتر امید رحمتی در زمره یك درصد دانشمندان برتر جهان 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 
۱۴:۴۶:۱۴  | 
تعداد بازدید : ۹۲
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد یك روز با خاك در اكومال كرج، بزرگداشت روز جهانی خاك 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ 
۱۱:۴:۵  | 
تعداد بازدید : ۴۵
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 
۸:۵۹:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۳۲
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد وبینار مدیریت مناطق ساحلی (برنامه موضوعی و مكانی اجرای روش های حفاظت و توسعه سواحل 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ 
۱۲:۵۷:۳۵  | 
تعداد بازدید : ۴۱
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد نشست تخصصی رواناب شهری (آبخیزداری شهری) 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ 
۱۲:۴۲:۱۶  | 
تعداد بازدید : ۷۴
صفحه1از33123456...33.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0