تازه های خبرچاپ
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می‌دهد برگزاری اولین روز مزرعه آبخوانداری در استان سمنان  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 
۶:۴۳:۲۰  | 
تعداد بازدید : ۳۰
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می‌دهد برگزاری كارگاه ملی ارایه نتایج و دستاوردهای پروژه پایش حوزه‌های آبخیز معرف زوجی كشور 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ 
۸:۲۸:۷  | 
تعداد بازدید : ۹۳
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می‌دهد ارتقای مرتبه دكتر سیدمسعود سلیما‌ن‌پور به دانشیاری 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ 
۱۱:۳۲:۳۲  | 
تعداد بازدید : ۱۲۳
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ 
۱۵:۱۰:۲۸  | 
تعداد بازدید : ۸۲
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می‌دهد برگزاری هفتصد و چهارمین جلسه كمیته علمی – فنی آبخیزداری 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ 
۱۳:۲۲:۳۵  | 
تعداد بازدید : ۳۶
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می‌دهد برگزاری "كارگاه آموزشی-ترویجی گل‌بازی و نقاشی با خاك" و ارایه ایده "ذهن زمین مرجع" 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ 
۱۵:۵:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۶۲
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می‌دهد مشاركت پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری در برگزاری رویداد ملی باغداری در اراضی شیبدار 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ 
۱۰:۲۹:۲۷  | 
تعداد بازدید : ۳۵
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد مشاركت پژوهشكده در برگزاری نمایشگاه گرامیداشت روز ملی خلیج فارس 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ 
۱۳:۱۴:۴  | 
تعداد بازدید : ۸۴
صفحه1از38123456...38.بعدي.برو

 

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0