سه‌شنبه, 16 آذر 1400
 
تازه های خبرچاپ
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد اطلاعیه دبیرخانه پنجمین كنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداری  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ 
۱۰:۸:۱۷  | 
تعداد بازدید : ۳۲
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد گزارش خبری: سینا نیوز: تداوم قاچاق خاك ایران به كشورهای حاشیه خلیج فارس  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 
۱۱:۲۹:۵۵  | 
تعداد بازدید : ۲۸
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 
۱۲:۵۷:۲  | 
تعداد بازدید : ۱۸
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد نشست بررسی راه حلها و چالشهای فرونشست زمین ، به میزبانی سیناپرس 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ 
۱۳:۴۳:۱۶  | 
تعداد بازدید : ۳۴
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 
۱۲:۲۹:۵۸  | 
تعداد بازدید : ۲۲
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ 
۱۳:۲۵:۱۶  | 
تعداد بازدید : ۵۴
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد جشن روز جهانی خاك در بیمارستان دكتر شریعتی با همكاری پژوهشكده  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 
۱۲:۲۶:۴۲  | 
تعداد بازدید : ۱۲
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد 'گزارشی مبسوط از نشست تشریح ابعاد خشكسالی كشاورزی - دكتر مهران زند 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
۹:۱۹:۴۴  | 
تعداد بازدید : ۸۰
صفحه1از22123456...22.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0