پنج‌شنبه, 27 مرداد 1401
 
تازه های خبرچاپ
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد تحلیل كارشناسی از رخداد بارش منطقه وریج و كارایی طرح الگویی در كاهش رواناب و فرسایش  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ 
۱۱:۴۰:۴۲  | 
تعداد بازدید : ۱۷
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد بازدید رییس مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان فارس از ایستگاه كوثر (فسا) 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ 
۹:۱۰:۲۰  | 
تعداد بازدید : ۱۷
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد گزارش خبری: ایسنا، خشكسالی و سیل دو روی یك سكه‌اند! 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ 
۱۰:۵۴:۴۵  | 
تعداد بازدید : ۴۱
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد چه عواملی باعث شد كه شدت تخریب مونسون بیشتر شود؟ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 
۱۳:۴۱:۲۹  | 
تعداد بازدید : ۳۷
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد بررسی تعمیر و نگهداری ایستگاههای آبخوان در استان خراسان رضوی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ 
۱۰:۵۸:۱۶  | 
تعداد بازدید : ۲۲
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ 
۱۰:۱۲:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۴۲
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ 
۱۲:۲۹:۹  | 
تعداد بازدید : ۳۵
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد گزارش كارشناسی اولیه علت وقوع سیلاب مورخ 5 مرداد 1401 در امام‌زاده داوود 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ 
۱۴:۱۰:۱۳  | 
تعداد بازدید : ۴۵
صفحه1از30123456...30.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0