چهارشنبه, 5 آبان 1400
 
تازه های خبرچاپ
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد بازدید از اثرات چرخند شاهین در منطقه چابهار  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ 
۹:۲۴:۵۴  | 
تعداد بازدید : ۴
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد برگزاری وبینار چالشهای طوفانهای گرد و غبار در كشور در دو دهه اخیر 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ 
۸:۵۶:۱۲  | 
تعداد بازدید : ۶۸
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ 
۸:۵۴:۲۰  | 
تعداد بازدید : ۳۵
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ 
۸:۲۹:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۳۸
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ 
۱۴:۱۱:۱۴  | 
تعداد بازدید : ۵۶
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد تولید آب از طریق ساخت آب شیرین كن تبخیری در سیستان 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ 
۱۲:۲۶:۵۵  | 
تعداد بازدید : ۲۴۱
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد تصویب برگزاری پنجمین كنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداری در شورای پژوهشكده 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ 
۹:۱:۲۵  | 
تعداد بازدید : ۵۱
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 
۱۰:۲۷:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۴۷
صفحه1از20123456...20.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0