يکشنبه, 29 فروردين 1400
 
تازه های خبرچاپ
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد خشكسالی؛ بیخِ گوش كشاورزان، گزارش خبری  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ 
۱۰:۱۲:۴۳  | 
تعداد بازدید : ۲۹
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ 
۹:۰:۵۲  | 
تعداد بازدید : ۹۲
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ارتقای دكتر محمدرضا غریب رضا به درجه دانشیاری 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ 
۱۹:۳۶:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۷۹
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد تقدیر از دو تن از اعضای هیئت علمی پژوهشكده در مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 
۱۰:۳۴:۴۸  | 
تعداد بازدید : ۱۳۲
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش مستندسازی اموال غیر منقول ایستگاه آبخوانداری سرچاهان، هرمزگان 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ 
۹:۱۱:۳۳  | 
تعداد بازدید : ۴۹
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد ارتقا دكتر سید محمودرضا طباطبایی و دكتر سید نعیم امامی به درجه دانشیاری 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ 
۱۴:۱۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۱۱۵
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری روز جهانی آب 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 
۲۲:۴۵:۱۲  | 
تعداد بازدید : ۹۲
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد مراسم غرس نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختكاری 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ 
۱۲:۵۴:۱۷  | 
تعداد بازدید : ۱۱۹
صفحه1از15123456...15.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0