جمعه, 26 شهريور 1400
 
تازه های خبرچاپ
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد تولید آب از طریق ساخت آب شیرین كن تبخیری در سیستان  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ 
۱۲:۲۶:۵۵  | 
تعداد بازدید : ۳۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 
۱۰:۲۷:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۲۲
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ 
۱۴:۴۰:۴  | 
تعداد بازدید : ۱۹
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ 
۷:۵۸:۳۳  | 
تعداد بازدید : ۲۱
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد برگزاری وبینار هم اندیشی دانش بومی آبخیزداری و آبخوانداری 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ 
۱۴:۸:۹  | 
تعداد بازدید : ۲۸
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ 
۱۰:۳۱:۵۴  | 
تعداد بازدید : ۲۵
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد انعقاد تفاهم نامه همكاری دوجانبه بین پژوهشكده و دانشگاه ارومیه 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ 
۹:۶:۴۹  | 
تعداد بازدید : ۴۶
صفحه1از19123456...19.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0