جمعه, 24 ارديبهشت 1400
 
تازه های خبرچاپ
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزاری جلسه اعضای هیئت علمی پژوهشكده  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ 
۱۲:۲۵:۴۸  | 
تعداد بازدید : ۱۴
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ارتقای دكتر محمدرضا غریب رضا به درجه دانشیاری 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ 
۱۹:۳۶:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۲۸۶
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری یك مصاحبه: سرنوشت كشاورزان با وضعیت فعلی بارش چه می‌شود؟ 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ 
۸:۳۲:۴۹  | 
تعداد بازدید : ۵۱
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش مستندسازی اموال غیر منقول ایستگاه آبخوانداری سرچاهان، هرمزگان 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ 
۹:۱۱:۳۳  | 
تعداد بازدید : ۲۲۹
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد وضعیت نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز از دیدگاه نمایه ISC 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 
۱۱:۳۳:۳۲  | 
تعداد بازدید : ۱۳۶
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری روز جهانی آب 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 
۲۲:۴۵:۱۲  | 
تعداد بازدید : ۲۹۳
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد خشكسالی؛ بیخِ گوش كشاورزان، گزارش خبری 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ 
۱۰:۱۲:۴۳  | 
تعداد بازدید : ۲۳۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ 
۹:۰:۵۲  | 
تعداد بازدید : ۲۷۸
صفحه1از15123456...15.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0